Đặt thời gian trên Solaris

Bạn cần phải đăng nhập bằng tài khoản roor

Cú pháp:

#date mmddhhmmyy

Chú thích:

mmddhhmmyy  ~  “month day hour minute year”

 

 

Advertisements