Các lệnh để kiểm tra RAM trong Solaris 10

1, Kiểm tra tổng số RAM được cài trong máy:

#prtconf | grep “Memory”

2, Kiểm tra các ứng dụng đang chạy chiếm bao nhiêu RAM:

#prstat -Z

Goodluck

Advertisements