Phân biệt Hub,Layer 2 Switch, Bridge

Cả ba loại thiết bị trên đều có chức năng trên chính sau:
Ở máy gửi gói tin:
– Nhận gói tin từ Layer 3
– Đóng gói dữ liệu vào data frame, thêm phần địa chỉ MAC
– Gửi data frame đến Layer 1
Ở máy nhận:
– Mở gói data frame nhận được
– Trích xuất lấy dữ liệu cần thiết
– Gửi dữ liệu lên Layer 3

Để phân biệt sự khác nhau giữa Hub, Bridge, Switch, bạn có thể hình dung như sau: việc trao đổi gói tin của các máy qua Hub giống như hội nghị trực tuyến. Một người nói, tât cả mọi người đều có thể nghe được. Còn Bridge hoặc Switch giống như các cuộc gọi điện thông thường. Chỉ người bạn gọi đến mới có thể nghe được.
Điểm khác biệt giữa Bridge và Swithc là: Bridge sử dụng phần mềm để thực hiện chức năng trên còn Layer 2 Switch sử dụng phần mềm nhúng vào phần cứng, nên tốc độ nhanh hơn.

Advertisements