Giới thiệu về NoSQL

NoSQL là gì?nosql-databases

NoSQL bao gồm một loạt các công nghệ cơ sở dữ liệu khác nhau và đã được phát triển để đáp ứng với sự gia tăng khối lượng dữ liệu được lưu trữ về người sử dụng, các đối tượng và các sản phẩm, tần suất truy cập, hiệu suất và nhu cầu xứ lý. Cơ sở dữ liệu truyền thống – SQL, không được thiết kế để đối phó với những thách thức về sự tăng trưởng về mặt quy mô và những thay đổi nhanh chóng mà các ứng dụng hiện đại đang phải đối mặt, SQL cũng không được thiết kế để tận dụng lợi thế của việc lưu trữ giá rẻ và khả năng xử lý hiện nay.

Các loại Cơ sở dữ liệu NoSQL phổ biến

  • Document databases (CSDL kiểu tài liệu): Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng một cặp khóa và dữ liệu có cấu trúc được gọi là document (tài liệu). Trong mỗi tài liệu có thể chứa nhiều cặp key-value. Mỗi cặp key-value này có thể chứa các cặp key-value lồng nhau.
  • Graph stores (CSDL kiểu đồ thị) được sử dụng để lưu thông tin về mạng kết nối, ví dụ như kết nối trong mạng xã hội. CSDL đồ thị được biết đến gồm: Neo4J và HyperGraphDB.
  • Key-value là kiểu CSDL NoSQL đơn giản nhất. Mỗi mẩu dữ liệu được lưu với thông tin về tên (hoặc “key”), và giá trị tương ứng . Ví dụ về CSDL key-value là Riak và Voldemort. Một số CSDL key-value khác,  như Redis, cho phép các giá trị được lưu trữ theo kiểu khác nhau ( kiểu “integer”, …).
  • Wide-column giống như Cassandra và HBase được thiết kế để tối ưu cho việc truy vấn trên tập dữ liệu cực kỳ lớn. Thay vì lưu trữ dữ liệu trên các hàng(rows), nó lưu trữ dữ liệu theo cột (columns).

Lợi ích của NoSQL

Khi so sánh với CSDL quan hệ (SQL),  CSDL NoSQL dễ dàng mở rộng hơn và tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì, thiết kế mô hình dữ liệu tập trung vào các vấn đề mà CSDL quan hệ không được thiết kế:

  • Khối lượng lớn dữ liệu có cấu trúc, bán-cấu-trúc(semi-structure), và không có cấu trúc
  • Ứng dụng thay đổi thường xuyên dẫn đến mô hình dữ liệu thay đổi thường xuyên
  • Lập trình hướng đối tượng mềm dẻo và dễ dàng sử dụng
  • Tính hiệu quả, kiến trúc theo hàng-ngang bằng nhiều thiết bị giá rẻ thay vì kiến trúc theo hàng-dọc với một số ít các thiết bị cấu hình mạnh, đắt tiền.

(Tobe cont…)

Advertisements